Vi vill veta vad du tycker om avfallshanteringen och återvinningen!

Just nu genomför vi en undersökning för att få veta vad våra kunder tycker om oss, våra tjänster och vår service inom avfalls- och återvinningsområdet.

Din medverkan i kundundersökningen är värdefull

Under de närmaste dagarna kommer 900 invånare i Ludvika och Smedjebackens kommuner få en enkät hem i postlådan. Kanske är du en av dem. Dina synpunkter är värdefulla för oss och vi ber dig därför att besvara frågorna i enkäten. Undersökningen genomförs i samarbete med företagen Rangola Verksamhetsutveckling AB och Prifloat AB.

 

Viktig kunskap för vårt utvecklingsarbete

Vad tycker du om hämtningen av hushållsavfall? Hur fungerar det på återvinningscentralen? Lämnar du in farligt avfall? Hur ser du på återanvändning? Det är några exempel på sådant som vi vill veta.

 

– Vi jobbar ständigt med att förbättra avfallshanteringen och återvinningen för att göra vardagen enklare för dig som bor i Ludvika eller Smedjebackens kommuner, men också för att miljön ska må bra idag och i framtiden. Kundundersökningen är ett viktigt underlag i vårt utvecklingsarbete, säger Sabine Dahlstedt WessmanBarken Vatten & Återvinnings VD och fortsätter:

– Dina svar är anonyma och deltagandet är självklart frivilligt, men jag hoppas verkligen att du och alla andra som får enkäten vill vara med i undersökningen så att resultatet blir komplett och användbart.


Vill du veta mer om kundundersökningen?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lina Grandin via e-post lina.grandin@wbab.se eller telefon 0240-309 58.

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00