Tyck till om nya avfallsföreskrifter för Ludvika kommun

Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat hur kommunen ska sköta sin del av insamlingen och vad som är fastighetsägarens ansvar. Det gäller exempelvis förutsättningar för sophämtning och slamsugning, hämtningsintervaller samt vad som ska sorteras och hur.

Nya avfallsföreskrifter på remiss

Innan de nya avfallsföreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige i Ludvika kommun ges du som kommuninvånare, fritidsboende eller näringsidkare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.


Lämna dina synpunkter på de nya avfallssföreskrifterma senast den 18 augusti 2019.


Ta del av förslaget på nya avfallsföreskrifter på Ludvika kommuns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90