Tillfälliga problem med vattenansamlingar i ett fåtal av de nya sorteringskärlen

Hälften av de nya sorteringskärlen har nu körts ut till villa- och fritidshusägarna i Ludvika kommun och allt går enligt tidsplanen. Efter den senaste tidens regnväder har ett fåtal kunder har hört av sig och meddelat oss om att de fått in vatten i sina nya sorteringskärl.

PWS Nordic, som är tillverkare av kärlen meddelar att en viss ansamling av vatten på eller i enstaka kärl beror på att de nymonterade locken och kärlen ännu inte fullt anpassat sig och format sig efter varandra. Vid regnväder finns det därför en viss risk att vatten kan hamna inuti ett nytt kärl.


När ett färdigmonterat kärl har stått på plats i några veckor så kommer lock och kärl att ha anpassat sig efter varandra och problemet vara avlöst. Vid varmare väder går processen fortare.


I vissa fall har även kärlen innan utkörningen stått staplade på varandra, vilket kan ha orsakat att locket på kärlet som stått underst kan ha fått en tillfällig inbuktning. Detta kan medföra att locket temporärt inte sluter helt tätt innan inbuktningen rätat ut sig. Ett lätt tryck på undersidan av det lock som buktar inåt åtgärdar problemet och får det att gå tillbaka till normalläge.


Vill du veta mer?

Har du frågor kring det nya avfallssystemet eller funderingar i övrigt? Kontakta gärna vår kundservice via e-post info@wbab.se eller på telefon 0240-309 90.

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90