Nytt avfallssystem på gång –
”ett sätt att minska framtida kostnader”


 

Ännu ett steg mot införandet av ett nytt avfallssystem togs på onsdagen, då majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden ställde sig positiv till det. C och M reserverade sig mot beslutet.


– Vi måste helt enkelt hitta nya lösningar för matavfallsinsamlingen och samtidigt följa uppsatta miljömål, konstaterar Ola Nyström.

 

Han är återvinningschef på det med Smedjebacken kommungemensamma bolaget WBAB (Wessman Barken Vatten och Återvinning AB).

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu till fullmäktige att obligatorisk insamling av matavfall införs i Ludvika kommun, liksom att det skapas möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Dessutom föreslås att den framtida avfallstaxan ska ha miljöstyrande inriktning. Det betyder att de som bara vill sortera i två fack, matavfall och övrigt, får betala en dyrare taxa än de som väljer att sortera i två tunnor med totalt åtta fack.

"Viss höjning måste det bli"

– Vilka avgifter det i slutändan handlar om vet vi inte än, men en viss höjning av avgiften måste det bli, säger Ola Nyström.

 

WBAB:s vd Sabine Dahlstedt håller med.

 

– Minskar vi inte det brännbara avfallet kommer kostnaden att skena i väg i framtiden. Dels genom ökade förbränningskostnader, dels via att en förbränningsskatt är aktuell att införa. Det här är ett sätt att minska framtida kostnader.

Miljöinsats

Hon fortsätter med att konstatera att det finns vinster att göra i att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, alltså en hemmasortering där man lägger sina sopor i ett antal fack i två tunnor.

 

– Alla förpackningar och tidningar som hushållen återvinner hemma kommer att ge intäkter för kommunen, som då kan sälja materialet vidare till återvinningsbranschen.

 

På det viset görs en stor miljöinsats samtidigt som avfallet generar intäkter och det i sin tur kan hjälpa till att hålla taxorna nere för hushållen.

 

– Oavsett hur vi hanterar matavfallsinsamlingen kommer taxorna att stiga, men börjar vi inte samla in förpackningar och tidningar kommer det att kosta än mer i framtiden, säger Sabine Dahlstedt.

"Sluter kretsloppet"

Ludvika kommun är nu en av blott två dalakommuner (den andra är Säter) som inte har insamling av matavfall. Efter att den gamla komposteringsanläggningen i Björnhyttan hade tjänat ut har kommunens matavfall sedan 1 juni i år körts till annan ort för förbränning. Samtidigt ställs allt högre miljökrav, bland annat har regeringen ett mål för 2018 om ökade insatser för att ta tillvara matavfall som växtnäring och energi.

 

– När matavfall hanteras på ett modernt sätt genereras dels biogas som är ett fossilfritt drivmedel, dels växtnäring. Man sluter kretsloppet helt enkelt, säger Ola Nyström.

"Enkelt system"

I första hand gäller förslaget om ny avfallsinsamling för villor och fritidshus. Men även för flerfamiljshus diskuteras lösningar där matavfall ska hämtas in och där förpacknings- och tidningsinsamling skulle kunna ske via fastighetsägarna i samarbete med återvinningsentreprenör.

 

Ola Nyström sammanfattar:

– Fastighetsnära insamling är ett enkelt system. Kunden slipper som tidigare hamstra förpackningar och annat hemma innan man åker till en återvinningsstation.

I stället, förklarar Nyström, går det att ha tre behållare under diskbänken.

– En för matavfall, en liten för restavfall till förbränning och en för återvinningsbart. Sedan tar man med sig detta avfall ut till sina tunnor och sorterar det lätt där i de olika facken (upp till tio stycken, varav åtta större).

Fullmäktige beslutar

Gällande samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta förslaget om nytt avfallssystem, så betyder det rent praktiskt att ärendet nu går vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslutsfattande.

I nämnden yrkade C och M på återremiss av ärendet, med begäran om mer grundliga beräkningar. Men majoriteten ställde sig alltså positiv till det ursprungliga förslaget.

 

Rapport 1.2 Utredning FNI 161007PDF

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00