Ändrad va-taxa i Ludvika från den 1 juli 2020

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun har beslutat att höja avgiften för vatten och avlopp (va-taxan) med sju procent från och med den 1 juli i år.

Anledningen till höjningen är genomförda och kommande investeringar samt nödvändigt underhåll inom vatten- och avloppsområdet i Ludvika för att säkerställa en välfungerande vattenförsörjning och avloppsrening både idag och i framtiden.


Därför behöver vi höja va-taxan

Vatten och avlopp är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar. Ludvikas va-anläggningar och ledningar är i stort behov av olika åtgärder för att exempelvis minska antalet vattenläckor och undvika kvalitetsproblem. Vi gör därför många och viktiga insatser, bland annat renoverar vi och bygger ut vatten- och avloppsverken, utför underhåll och utbyggnad av ledningsnätet och byter ut gamla ledningar.


Behovet av renovering och investering inom vatten- och avloppsområdet är inte unikt för Ludvika, utan finns i många andra kommuner i Sverige.


Ta del av va-taxan som gäller från och med 1 juli 2020.PDF

Här hittar du våra övriga taxor.


Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.


WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90