Ändrad sophämtningsdag för vissa av våra kunder i Smedjebackens kommun

Bytet av hämtningsdag gäller dig som för närvarande får ditt hushållsavfall hämtat på torsdagar ojämna veckor.

Ny hämtningsdag blir onsdagar jämna veckor. Den nya hämtningsdagen gäller fr.o.m. den 19 februari 2020 för dig som har 14-dagarshämtning eller månadshämtning.


Vi har skickat ut information till berörda

Du som berörs av förändringen har fått information om vad förändringen innebär för dig.


Du som har 14-dagarshämtning

Sista gången du får hämtning på din nuvarande hämtningsdag är den 13 februari 2020. Den 19 februari 2020 börjar vi hämta ditt hushållsavfall på den nya tömningsdagen, d.v.s. onsdagar jämna veckor.


Du som har månadshämtning

Sista gången du får hämtning på din nuvarande hämtningsdag är den 13 februari 2020. Den 19 februari 2020 börjar vi hämta ditt hushållsavfall på den nya tömningsdagen och därefter följande onsdagar: 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 5 augusti, 2 september, 30 september, 28 oktober, 25 november och 23 december.


Du som har kvartalshämtning

Den 15 april 2020 börjar vi hämta ditt hushållsavfall på den nya tömningsdagen och därefter följande onsdagar: 8 juli och 28 oktober.


Du som berörs bor på någon av följande gator

  • Diamantvägen
  • Gnejsvägen
  • Granitvägen
  • Grönstensvägen
  • Jobsbovägen 28, 30, 35, 40
  • Kalkstensvägen
  • Sandstensvägen
  • Skiffervägen
  • Stenbäcksgatan
  • Täljstensvägen


Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90