Alla våra kunder kan använda alla våra fyra (4) Återvinningscentraler!

Alla för en, en för alla!

Alla inom WBAB,s område kan använda våra 4 ÅVC, Björnhyttan, Humboberget, Fredriksberg och Nortippen.

Den första Juni i år bildade Ludvika och Smedjebacken ett gemensamt bolag för hantering av vatten och avfall. Syftet var att få en effektiv organisation och därmed ligga väl framme när det gäller service och ekonomi. För innevånarna i respektive kommun innebar det inga stora förändringar med ett undantag.

- Ja det stämmer, sopbilen kommer som vanligt, vattnet i kranen är rent och återvinningscentralerna har samma öppettider, men från och med i Juli får alla, oavsett i vilken av kommunerna de bor besöka vilken återvinningscentral de vill i vårt område. Tidigare var det så att man var hänvisad till en återvinningscentral i den egna kommunen, nu kan man välja den som är närmast.

Sabine Dahlstedt är VD för WBAB som det nya gemensamma företaget heter och hon är mycket nöjd med det nya bolaget. Flera samordningsvinster finns och organisationen fungerar nu som det var tänkt. Totalt har det nya bolaget ett sextiotal anställda.

- Vi putsar lite varje dag på organisationen, hittar små detaljer som vi förbättrar och känner att vi blir mer och mer effektiva. I början av bolagets historia fick vi många samtal om just återvinningscentralerna, våra kommuner gränsar ju till varandra och några i Smedjebacken har kanske närmare till någon Ludvikas återvinningscentraler och vice versa.

Förutom frågor runt fakturorna som fått ny utformning är det en av de vanligaste frågorna och nu vill Sabine Dahlstedt därför passa på att påminna om att de fyra återvinningscentralerna är öppna för alla inom WBABs område.

Mer information om öppettider, vad man får lämna på återvinningscentralerna och vilka ordningsregler som gäller finns att läsa på info@wbab.se

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00