Påminnelse: Information för dig som bor i Vad och har kommunalt vatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Idag ställs det höga krav på det dricksvatten som levereras till din kran. Det ska vara hälsosamt och fritt från bakterier och övriga föroreningar.

Gränsvärdet på fluorid är 1,5 mg/liter och är satt utifrån att barn kan få vita emaljfläckar på sina tänder. Fluoridhalten på vattnet i Vad är för tillfället 1,5mg/liter och barn under 6 månader bör inte dricka vattnet.


Vi kommer att utföra vissa åtgärder i vattenverket för att få ner fluoridhalten. Eftersom fluoriden finns naturligt i berggrunden så det är osäkert hur lång tid det tar innan våra åtgärder ger resultat.

 

Vattentank

En vattentank finns placerad vid förskolan. Där kan du hämta dricksvatten.


Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Robert Björklund, produktionschef dricksvatten, telefon 0240-309 13 eller e-post robert.bjorklund@wbab.se.


WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90