På gång: Ledningsarbete på isen i Matsesviken, Södra Barken 

WBAB:s entreprenör, Södra Dalarnas Mark & Bygg, påbörjar under vecka 9 arbete med att lägga sjöledningar på isen i Matsesviken utanför Backbotten i Sörbo.


Ledningarna och vikter läggs ut på isen och ligger kvar tills de smälter genom isen. Kring ledningen kommer grus att placeras ut för att påskynda smältningen. Arbetsområdet kommer att vara markerat med käppar och band.


Viktigt!

För din egen och andras säkerhet, ber vi dig att vara observant och visa aktsamhet. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter från det markerade arbetsområdet. 

Observera att ledningarna ej får köras över med fordon.


Karta över arbetsområdet.PDF

 

Vill du veta mer?

Kontakta Jennie Warg, projekteringsgruppen, telefon 070-655 52 69, e-post jennie.warg@werken.se eller Mikael Landegren Eriksson, platschef på Södra Dalarnas Mark och bygg,  telefon 070-699 83 84.


WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90